(2013-02-12) 81 İLDE VERGİ KONULU RESİM, ŞİİR, VE KOMPOZİSYON YARIŞMALARI DÜZENLENMEKTEDİR.


25 Şubat-3 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 24.Vergi Haftası kapsamında;

  • 24 İldeki ilkokullarda resim,
  • 30 İldeki ortaokullarda şiir,
  • 27 İldeki lise ve dengi okullarda sloganlı afiş veya kompozisyon yarışması

 düzenlenmektedir.

81 İldeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden 1.olanlara Notebook, 2.olanlara Fotoğraf Makinası, 3.olanlara ise MP4 Müzikçalar verilecektir.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerin hediyeleri 24. Vergi Haftasında  Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar tarafından düzenlenecek törenle verilecek ve dereceye giren öğrencilerin eserleri www.vergihaftasi.gov.tr  sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışmaya ilişkin Afiş için tıklayınız.